Φωτεινή Παναγιωτοπούλου-Αργυροπούλου
Δικηγόρος Αθηνών

Ομήρου 27,
Τ.Κ. 175 64
Αθήνα

Επικοινωνία:
Τηλ/fax: (+30) 210 33.90.020

κινητό τηλέφωνο: (+30) 6944 526425


e-mail address:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων:

Ι) Αστικού δικαίου:

  • Εμπράγματο (Κυριότητα-Δουλείες-Υποθήκες-Προσημειώσεις ακινήτων κλπ)
  • Οικογενειακό (Διαζύγια-επιμέλεια τέκνων-διατροφή κλπ)
  • Κληρονομικό (Διαθήκες-κληρονομίες κλπ)
  • Ενοχικό (Αγοραπωλησίες-Δωρεές-Μισθώσεις-Συμβάσεις κλπ)
  • Αυτοκίνητα

ΙΙ) Εργατικού & Εμπορικού Δικαίου (Διαταγές πληρωμής-Πιστωτικοί τίτλοι κλπ).

Επίσης αναλαμβάνονται:

  • Επικυρώσεις φωτοαντιγράφων Δημοσίων εγγράφων
  • Μεταφράσεις και επικυρώσεις ξενόγλωσσων εγγράφων (Αγγλικά-Γερμανικά-Γαλλικά-Ιταλικά-Ισπανικά-Ρωσικά)